Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thể tích khối bát diện đều cạnh a là:

Thể tích khối bát diện đều cạnh a là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thể tích khối bát diện đều cạnh (a) là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khối bát diện đều được ghép từ hai khối chóp tứ giác đều.

Nên gọi thể tích khối chóp tứ giác đều là ({V_0}) thì thể tích khối bát diện đều là: (V = 2{V_0}.) 

Sử dụng công thức tính  nhanh khối chóp tứ giác đều cạnh (a) là: ({V_0} = dfrac{{{a^3}sqrt 2 }}{6}.)

( Rightarrow V = 2{V_0} = 2.dfrac{{{a^3}sqrt 2 }}{6} = dfrac{{{a^3}sqrt 2 }}{3}.)

Chọn  B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn