Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo lí thuyết cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử Ab với tỉ lệ 25%?

Theo lí thuyết cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử Ab với tỉ lệ 25%?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo lí thuyết cơ thể có kiểu gen nào sau đây tạo ra giao tử Ab với tỉ lệ 25%?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ thể AaBb giảm phân tạo giao tử Ab = 0,25

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn