Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 3 : 1 ?

Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 3 : 1 ?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 3 : 1 ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phép lai D: Aa × Aa → 1AA :2Aa :1aa → KH: 3:1

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn