Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thiên nhiên nước ta phân hóa thành bao nhiêu đai cao?

Thiên nhiên nước ta phân hóa thành bao nhiêu đai cao?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thiên nhiên nước ta phân hóa thành bao nhiêu đai cao?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn