Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc đ

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thiên nhiên vùng biển và thềm lục địa nước ta không có đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đường bờ biển Nam Trung Bộ khúc khuỷu, nhiều vũng vịnh => “Đường bờ biển Nam Trung Bộ bằng phẳng.” là không đúng

=>đáp án B

Ý kiến của bạn