Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào

Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời gian thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa vào


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn