Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Thời tiết nửa đầu mùa đông do gió mùa Đông Bắc gây ra ở miền

Thời tiết nửa đầu mùa đông do gió mùa Đông Bắc gây ra ở miền

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thời tiết nửa đầu mùa đông do gió mùa Đông Bắc gây ra ở miền Bắc nước ta là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn