Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Thông điệp của Tổng thống Tơ-ru-man tại Quốc hội Mĩ (tháng 3/1947) được xem là sự kiện

Thông điệp của Tổng thống Tơ-ru-man tại Quốc hội Mĩ (tháng 3/1947) được xem là sự kiện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Thông điệp của Tổng thống Tơ-ru-man tại Quốc hội Mĩ (tháng 3/1947) được xem là sự kiện


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thông điệp của Tổng thống Tơ-ru-man tại Quốc hội Mĩ (tháng 3/1947) được xem là sự kiện mở đầu cho chính sách chống Liên Xô, phá vỡ quan hệ đồng minh của Mĩ và Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Đồng thời, là sự kiện khởi đầu cho cục diện Chiến tranh lạnh kéo dài suốt 4 thập kỉ cuối thế kỉ XX.

Chọn: C

Ý kiến của bạn