Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình ( m^2 - 5m + 6 )x = m^2 - 2m vô nghiệm?

Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình ( m^2 - 5m + 6 )x = m^2 - 2m vô nghiệm?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tìm giá trị thực của tham số m để phương trình (left( {{m^2} - 5m + 6} right)x = {m^2} - 2m) vô nghiệm?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương trình (left( {{m^2} - 5m + 6} right)x = {m^2} - 2m) vô nghiệm ( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{m^2} - 5m + 6 = 0{m^2} - 2m ne 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}left[ begin{array}{l}m = 3m = 2end{array} right.left{ begin{array}{l}m ne 0m ne 2end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow m = 3).

Vậy (m = 3).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn