Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tính khoảng cách từ các điểm A B C đến gốc tọa độ.

Tính khoảng cách từ các điểm A B C đến gốc tọa độ.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tính khoảng cách từ các điểm A, B, C đến gốc tọa độ.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Áp dụng định lý py-ta-go để tính các khoảng cách ta có : OA = √3; OB = √3; OC = 2√3.

Ý kiến của bạn