Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tọa độ giao điểm của Parabol y =  - x^2 + 2x + 3 với trục tung là: 

Tọa độ giao điểm của Parabol y =  - x^2 + 2x + 3 với trục tung là: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tọa độ giao điểm của Parabol (y = - {x^2} + 2x + 3) với trục tung là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Tọa độ giao điểm của Parabol (y =  - {x^2} + 2x + 3) với trục tung là nghiệm của hệ:

(left{ begin{array}{l}y =  - {x^2} + 2x + 3x = 0end{array} right. Rightarrow left{ begin{array}{l}x = 0y = 3end{array} right. Rightarrow left( {0;3} right))

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn