Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Tôn giáo nào được phục hồi ở nước ta từ thế kỉ XVI – XVII?

Tôn giáo nào được phục hồi ở nước ta từ thế kỉ XVI – XVII?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Tôn giáo nào được phục hồi ở nước ta từ thế kỉ XVI – XVII?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phật giáo và Đại giáo bị hạn chế ở thế kỉ XV, từ thế kỉ XVI – XVII đã được phục hồi.

Chọn: C

Ý kiến của bạn