Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trạng thái thức ngủ của hạt được điều biết bởi các hoocmôn

Trạng thái thức ngủ của hạt được điều biết bởi các hoocmôn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trạng thái thức, ngủ của hạt được điều biết bởi các hoocmôn


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Trạng thái thức, ngủ của hạt được điều biết bởi các hoocmôn axit abxixic và giberelin.

Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn