Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotit của phân tử mARN

Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotit của phân tử mARN

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình tự phù hợp với trình tự các nucleotit của phân tử mARN được phiên mã từ 1 gen có đoạn mạch bổ sung  5’AGXTTAGXA 3’ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen có mạch bổ sung có trình tự như sau : 5’AGXTTAGXA 3’

Trình tự nucleotit có trong phân tử mARN là : 5’AGXUUAGXA 3’

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn