Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trình tự sắp xếp đúng các đại sau là

Trình tự sắp xếp đúng các đại sau là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trình tự sắp xếp đúng các đại sau là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Trình tự sắp xếp đúng là Đại Thái cổ, đại nguyên sinh, đại Cổ sinh, đại Trung sinh, đại Tân sinh

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn