Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim l

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo các tấm kim loại

nhiễm điện ở trên cao. Việc làm này có tác dụng gì?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Việc làm này có tác dụng hút các bụi bông lên bề mặt của chúng, làm cho không khí trong xưởng ít bụi hơn.

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn