Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac phát biểu nào sau đây đúng?

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của opêron Lac, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phát biểu đúng là: B

A sai, Chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế

C sai, chất ức chế liên kết vào vùng vận hành

D sai, ARN pol liên kết vào vùng khởi động

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn