Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong công ngiệp, sản xuất NH3, phản ứng xảy ra t

Trong công ngiệp, sản xuất NH3, phản ứng xảy ra t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong công ngiệp, sản xuất NH3, phản ứng xảy ra tạo thành một cân bằng hóa học. Cân bằng hóa học này phải thực hiện ở áp suất cao, nhiệt độ thấp nhưng không quá thấp (khoảng 4500C). Từ đó suy ra đặc điểm của phản ứng là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vì mục đích tăng hiệu suất => các yếu tố tác động sao cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

+) Áp suất cao => phản ứng thuận làm giảm áp suất của hệ

+) Nhiệt độ thấp nhưng không quá thấp => phản ứng thuận tỏa nhiệt

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn