Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong điều kiện không xảy ra đột biến 1- Cặp NST giới tính

Trong điều kiện không xảy ra đột biến 1- Cặp NST giới tính

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong điều kiện không xảy ra đột biến

1- Cặp NST giới tính luôn tồn tại thành cặp tương đồng ở giới cái .

2- Cặp NST giới tính , ở vùng tương đồng gen tồn tại thành từng cặp alen

3- Cặp NST giới tính chứa gen quy định tính trạng thường ở vùng không tương đồng

4- Gen trên Y không có alen trên X truyền cho giới cái ở động vật có vú

5- Ở người gen trên X không có alen trên Y tuân theo quy luật di truyền chéo

Số kết luận đúng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1- Sai nếu như giới cái có bộ NST XX thì cặp NST giới tính luôn tồn tại thành cặp tương đồng .

2 – Đúng , trên vùng tương đồng cặp NST giới tính tương tự như NST thường nên trên vùng tương đồng NST tồn tại thành từng cặp alen 

3 – Sai gen quy định tính trạng thường thường có thể nằm trên cả vùng tương đồng và vùng không tương đồng nên xảy ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính 

4 - Sai NST Y chỉ có ở giới đực nên sẽ không được truyền cho giới cái 

5- Đúng 

Số đáp án đúng là 2 

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn