Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: 

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian tọa độ Oxyz, cho đường thẳng ∆: frac{x-1}{2} = frac{y}{1} = frac{z+2}{-1} và mặt phẳng (P): x - 2y + z = 0. Gọi C là giao điểm của ∆ với (P). M là điểm thuộc ∆. Tính khoảng cách từ M đến (P), biết MC = √6


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

C(1 + 2t ; t ; -2 - t) ∈ ∆

C ∈ (P) ⇒ (1 + 2t) - 2t - 2 - t = 0 ⇒ t = -1 ⇒ C(-1 ; -1 ; -1)

M(1 + 2t' ; t' ; -2 - t')

MC2 = 6 ⇔ (2t' + 2)2 + (t' + 1)2 + (-t' – 1)2 = 6

⇔ 6(t' + 1)2 = 6 ⇔ t' + 1 = ±1

⇔ t' = 0 hay t' = -2. Vậy M1 (1 ; 0 ; -2) ; M2 (-3 ; -2 ; 0)

d(M1 ; (P)) =  = 

d(M2 ; (P)) =  = 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn