Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 5

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho hai điểm A(1; 5; 0), B(3; 3; 6) và đường thẳng ∆ : frac{x+1}{2}frac{y-1}{-1}frac{z}{2} . Viết phương trình đường thẳng  d đi qua B cắt ∆ tại C sao cho diện tích ∆ABC có giá trị nhỏ nhất.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình ∆: => C( - 1 + 2t; 1 – t; 2t)

= (2; -2; 6),

= (2t – 2; - t – 4; 2t)

=> [,] = (2t + 24; - 12 + 8t; 2t – 12)

=> S∆ABC

=

S∆ABC nhỏ nhất ⇔ t =   1

⇔ C(1; 0 ;2)

Phương trình đường thẳng d qua B(3; 3; 6) và C(1; 0 ; 2)

=> = - = -( - 2; - 3; - 4) = (2; 3; 4)

=> phương trình d:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn