Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho M(2; 1; 0) và đ

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho M(2; 1; 0) và đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho M(2; 1; 0) và đường thẳng d có phương trình d: frac{x-1}{2}frac{y+1}{1}frac{z}{-1} . Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua M, cắt và vuông góc với đường thẳng d và tìm tạo độ điểm M’ đối xứng với M qua d.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương trình tham số của d:

Gọi H là giao điểm của d với ∆ => H ∈ d => H(1 + 2t; - 1 + t; - t)

Có  = (2t – 1;t – 2; - t)

= (2 ; 1; - 1)

Có  ⊂ (∆) mà ∆ ⊥ d

=> . = 0 ⇔ 2(2t – 1) + 1(t – 2) – 1.( - t) = 0 ⇔ 6t – 4 = 0 ⇔ t =

=> =(; -  ; - )

Vì ∆ qua M(2; 1; 0) và H =>  = - 3. = ( - 1; 4; 2)

=> phương trình ∆:

Có H(; - ; - )

Vì H là trung điểm của MM’ =>  => M’(; - ; - )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn