Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

trong kỹ thuật di truyền, quy trình chuyển gen được tiến hàn

trong kỹ thuật di truyền, quy trình chuyển gen được tiến hàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

trong kỹ thuật di truyền, quy trình chuyển gen được tiến hành theo trình tự:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quy trình chuyển gen là : Tạo ADN tái tổ hợp đưa ADN tái tổ hợp vào trong tế bào nhận  phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợpĐáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn