Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trọng lực có chiều là:  

Trọng lực có chiều là:  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trọng lực có chiều là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án D

Ý kiến của bạn