Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong quần xã sinh vật, loài có vai trò kiểm soát và khống c

Trong quần xã sinh vật, loài có vai trò kiểm soát và khống c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong quần xã sinh vật, loài có vai trò kiểm soát và khống chế sự phát triển của loài khác, duy trì sự ổn định của quần xã được gọi là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn