Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn cơ thể có kiểu

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn cơ thể có kiểu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong trường hợp mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn, cơ thể có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn sẽ thu được đời con có số kiểu gen và kiểu hình tối đa là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phép lai giữa 2 cơ thể dị hợp 1 cặp gen cho 3 kiểu gen, 2 kiểu hình.

Cơ thể dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn cho 3= 27 kiểu gen và 23 = 8 kiểu hình.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn