Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp  

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70, Liên Xô đi đầu trong các ngành công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.

Chọn: D

Ý kiến của bạn