Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quôc t

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quôc t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc ra nhập Quôc tế thứ III?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn