Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị trí của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 trong cuộc khá

Vị trí của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 trong cuộc khá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị trí của chiến dịch Biên giới thu đông 1950 trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1954) là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn