Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kì nào

Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kì nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong nhiệm kì nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ngày 16-10-2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu Việt Nam làm Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kì 2008 – 2009.

Chọn: A

Ý kiến của bạn