Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Viết tọa độ các vecto sau :  (lvec a = 2v

Viết tọa độ các vecto sau :  (lvec a = 2v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Viết tọa độ các vecto sau : 

(begin{array}{l}
vec a = 2vec i - 3vec j & & vec b = frac{1}{3}vec i + 5vec j &
overrightarrow c = 3overrightarrow i & & & overrightarrow d = - 2overrightarrow j
end{array})


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Theo định nghĩa ta có: (vec u = xvec i + yvec j;; Leftrightarrow vec a = left( {x;y} right))

( Rightarrow left{ begin{array}{l}vec a = left( {2; - 3} right);vec b = left( {frac{1}{3};5} right)vec c = left( {3;0} right)vec d = left( {0; - 2} right)end{array} right..)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn