Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k le n mệnh đề nào dưới đây đúng?

Với k và n là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k le n mệnh đề nào dưới đây đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Với (k) và (n) là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn (k le n), mệnh đề nào dưới đây đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (A_n^k = dfrac{{n!}}{{left( {n - k} right)!}}).

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn