Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng biển mà  nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ni

Vùng biển mà  nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ni

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng biển mà  nước ta có quyền thực hiện các biện pháp an ninh, quốc phòng, kiểm soát thuế quan, các quy định về y tế, môi trường nhâp cư,… là vùng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn