Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vùng nội thuỷ là

Vùng nội thuỷ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vùng nội thuỷ là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn