Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét mối quan hệ giữa các loài sau: (1) Nấm và vi khuẩn lam t

Xét mối quan hệ giữa các loài sau: (1) Nấm và vi khuẩn lam t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét mối quan hệ giữa các loài sau: (1) Nấm và vi khuẩn lam trong địa y; (2) Cây nắp ấm và các loài côn trùng; (3) Lúa và cỏ dại; (4) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ; (5) Cá ép và các loài cá lớn; (6) Tảo giáp nở hoa và các loài tôm cá. Trong các mối quan hệ trên, những mối quan hệ mà trong đó chỉ có một loài được lợi là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mối quan hệ mà trong đó chỉ có 1 loài được lợi bao gồm các quan hệ: Hội sinh (0 +), Vật ăn thịt – con mồi (+ -) và vật kí sinh – vật chủ (+ -).

Trong các mối quan hệ trên:

( 1) Nấm và vi khuẩn lam trong địa y: quan hệ cộng sinh (+ +).

(2) Cây nắp ấm và các loài côn trùng: quan hệ vật ăn thịt – con mồi.

(3) Lúa và cỏ dại: quan hệ cạnh tranh (- -).

(4) Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ: quan hệ kí sinh – vật chủ.

(5) Cá ép và các loài cá lớn: Quan hệ hội sinh.

(6) Tảo giáp nở hoa và các loài tôm cá : quan hệ ức chế - cảm nhiễm (0 -).

Vậy, phương án đúng là B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn