Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Xét một dạng đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể, tr

Xét một dạng đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể, tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Xét một dạng đột biến chuyển đoạn giữa hai nhiễm sắc thể, trong đó một đoạn của một cặp nhiễm sắc thể thuộc loại cặp số II chuyển sang một nhiễm sắc thể V và ngược lại. Nếu chỉ xét đến 2 cặp nhiễm sắc thể trên thì cơ thể mang đột biến nhiễm sắc thể này khi giảm phân cho số loại giao tử tối da và tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể bị đột biến chuyển đoạn lần lượt là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cặp NST số II : A là chiếc bình thường , a là chiếc có đọan NST bị chuyển

Cặp NST số V : B là chiếc bình thường, b là chiếc có đoạn NST bị chuyển

Số loại giao tử tối đa là 2x2 = 4

Xét 1 cặp NST nếu có 1 chiếc bị đột biến thì có 1/2 giao tử bị đột biến ;   giao tử bình thường

Tỉ lệ giao tử bình thường là 0,5 x 0,5 = 0,25

=>  Tỉ lệ giao tử đột biến là 1- 0,25 = 75%

=>  Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn