Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triến của nền kinh

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triến của nền kinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Yếu tố quan trọng nhất quyết định sự phát triến của nền kinh tế Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thử hai là:

 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn