Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

(y=x^3+x^2+1)    

(y=x^3+x^2+1)    

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số là bậc 3, khi x tiến tới dương vô cực thì y tiến tới dương vô cực nên hệ số của x3 là dương; mặt khác, đồ thị cắt oy tại (0;1) nên hệ số tự do là 1

Từ đồ thị ( Rightarrow left( {0;1} right)) là điểm cực đại và (left( {2; - 3} right)) là cực tiểu chỉ có (y = {x^3} - 3{x^2} + 1)  thỏa mãn.

Chọn đáp án D.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn