Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

KĨ NĂNG NGHE - UNIT 4

KĨ NĂNG NGHE - UNIT 4

- Trước khi nghe hãy tập trung vào dòng câu hỏi từ trên xuống dưới, vì các đáp án cũng xuất hiện trong bài nghe theo thứ tự như vậy. Nếu bạn đọc quá nhiều thứ tự khác nhau, nó sẽ làm cho bạn bị loạn

- Đọc và gạch chân các  keywords xuất hiện trong câu hỏi trong thời gian trước khi nghe. Bởi từ khóa sẽ là yếu tố chính giúp bạn có thể phân biệt các đáp án đã được cho

- Đọc nhanh các đáp án cho sẵn và ghi nhớ. Diễn đạt các lựa chọn bằng ý hiểu của mình 

- Tập trung nghe vào các từ mà bạn đã gạch chân. Đồng thời, đưa ra đáp án ngay sau khi nghe mỗi câu hỏi vì bạn sẽ quên ngay nếu không chọn luôn đáp án.

- Nếu bạn không có câu trả lời hoặc không nghe được gì cho câu hỏi đó, hãy đoán và chọn 1 đáp án đúng nhất thay vì bỏ trống.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7