Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - VERBS OF LIKING + V-ING

NGỮ PHÁP - VERBS OF LIKING + V-ING

Khi muốn dùng một động từ chỉ một hành động khác ở sau động từ chỉ sự thích thú, ta phải sử dụng danh động từ (V-ing)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7