Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

TỪ VỰNG - BIỂN BÁO GIAO THÔNG - UNIT 7

TỪ VỰNG - BIỂN BÁO GIAO THÔNG - UNIT 7

no cycling: không đi xe đạp

no parking: không được đỗ xe

no right turn: không được rẽ phải

school ahead: trường học phía trước

speed limit: giới hạn tốc độ

traffic light: đèn giao thông

traffic rule: luật giao thông

zebra crossing: vạch kẻ qua đường

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7