Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ PHÁP - CÂU GHÉP

NGỮ PHÁP - CÂU GHÉP

1. Câu ghép là gì?

Compound sentence là gì? Một câu ghép trong tiếng anh gồm hai mệnh đề độc lập được nối với nhau bằng các liên từ nối hoặc các cặp từ nối. Để xác định liệu mệnh đề có phải là mệnh đề độc lập không ta lược bỏ liên từ đi.

Ví dụ:

- The sunbathers relaxed on the sand, and the surfers paddled out to sea.

(Những người tắm nắng nằm thư giãn trên cát và những người lướt sóng ngoài biển.)

- I ate breakfast, but my brother did not.

(Tôi đã ăn sáng còn em trai tôi thì không.)

+ I ate breakfast. (Mệnh đề độc lập)

+ My brother did not. (Mệnh đề độc lập)

Hai mệnh đề trên nối với nhau bởi liên từ “but” và tạp tạo thành câu ghép

2. Một số liên từ

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7