Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

NGỮ ÂM - UNIT 4: PHÁT ÂM /ʒ/ VÀ/ ʃ/

NGỮ ÂM - UNIT 4: PHÁT ÂM /ʒ/ VÀ/ ʃ/

1. Tập phát âm /ʃ/

 Cả thân lưỡi nâng lên, phần trước của lưỡi hơi cong và gần chạm nướu răng trên. Hai môi hơi nhô ra, sau đó thổi không khí ra ngoài qua khe hở giữa lưỡi và ngạc trên, tạo thành âm xát, (J/ là phụ âm vô thanh, dây thanh âm không rung khi phát âm.

Một số quy tắc phát âm:

- “c” được phát âm là /ʃ/ khi đứng trước ie, ia, io, iu, ea

special   

ancient    

- “s” được phát âm là /ʃ/

ensure    

pressure    

- “t” được phát âm  /ʃ/ khi nằm giữa 1 từ và đứng trước ia, io

nation    

potential    

- “ch” được phát âm /ʃ/

machine    

- “sh” luôn được phát âm /ʃ/

sharp   

shake    

 

2. Tập phát âm /ʒ/

 Khi phát âm /ʒ/ vị trí lưỡi và hình miệng hoàn toàn giống với khi phát âm / ʃ/  là phụ âm hữu thanh, dây thanh âm rung khi phát âm.

Một số quy tắc phát âm:

- “g” được phát âm /ʒ/

massag  

- “s” được phát âm là khi nó ở giữa 1 nguyên âm và “u,ia,io”

usual   

pleasure    

division    

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TIẾNG ANH Lớp 7