Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

- Nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính:   \(3,18 \times 4\)

Bài giải

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy: \(3,18 \times 4 = 12,72\).

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính:  \(12,6 \times 15\)

Bài giải

Ta đặt tính rồi làm như sau:

Vậy: \(12,6 \times 15 = 189\).

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5