Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Nhân số đo thời gian với một số

Nhân số đo thời gian với một số

Nhân số đo thời gian với một số

Phương pháp:

- Đặt tính thẳng hàng và thực hiện tính như đối với phép nhân các số tự nhiên.

- Khi tính sau mỗi kết quả ta phải ghi đơn vị đo tương ứng.

- Nếu số đo thời gian ở đơn vị bé có thể chuyển đổi sang đơn vị lớn thì ta thực hiện chuyển đổi sang đơn vị lớn hơn .

Ví dụ 1: Đặt tính rồi tính: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\).

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Vậy: \(3\) giờ \(12\) phút \( \times \,\,3\,\, = \,\,9\) giờ \(36\) phút.

Ví dụ 2: Đặt tính rồi tính: \(5\) năm \(9\) tháng  \( \times \,\,2\).

Cách giải:

Ta đặt tính rồi thực hiện tính như sau:

Vậy: \(5\) năm \(9\) tháng  \( \times \,\,2\,\, = \,\,11\) năm \(6\) tháng.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!

Tổng ôn tập MÔN TOÁN Lớp 5