Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

0 8

0 8

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Sử dụng máy tính tính trực tiếp đạo hàm tại điểm, kết quả 33/4

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn