Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

18 9

18 9

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hướng dẫn giải:Số KG dị hợp về tất cả các cặp gene là: [AB//ab + Ab/aB] 2 x 1 x 5 [ EEee + EEEe+ Eeee+ EEe + Eee]= 10Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn