Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Alen A là trội hoàn toàn so với alen a, cặp gen Aa nằm trên

Alen A là trội hoàn toàn so với alen a, cặp gen Aa nằm trên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Alen A là trội hoàn toàn so với alen a, cặp gen Aa nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thực hiện phép lai giữa 2 thể ba nhiễm có kiểu gen Aaa x Aaa.  Tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở thế hệ lai là bao nhiêu? Biết rằng, thể tam nhiễm có thể tạo giao tử n và n+1, nhưng chỉ có giao tử đơn bội có sức sống và tham gia thụ tinh.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

P:         Aaa x Aaa

Do chỉ có giao tử đơn bội n có sức sống và tham gia thụ tinh

Do đó kiểu gen Aaa cho giao tử là : A : a

F1 :       AA : Aa : aa

KH : 5 trội : 4 lặn

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn