Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông đối với nước ta.

Ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông đối với nước ta.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ảnh hưởng sâu sắc của biển Đông đối với nước ta.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn