Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Biến đổi nào sau đây không phải là thường biến?

Biến đổi nào sau đây không phải là thường biến?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Biến đổi nào sau đây không phải là thường biến?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Thể bạch tạng ở cây lúa là do đột biến gen

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn